Izvješće o radu Hrvatske čitaonice u 2018. god.

Sveukupni prihod Hrvatske čitaonice u 2018. god. iznosi 322. 989,00 kn,
od toga je 278.596,45,00 kn iz proračuna Osnivača, 32.000,00 kn Ministarstva kulture, 2.000,00 kn Turističke zajednice i 12.000,00 vlastitih sredstava.
Troškovi honorara stalne i sezonske djelatnice iznose 214.596,45 kn, za nabavu knjižne i neknjižne građe utrošeno je 67.358,64 kn, a za programsku djelatnost 12.000,00 kn, ostalo su materijalni troškovi.

Ukupno je nabavljeno 785 knjiga na 4 jezika, od toga 253 za djecu i mladež, i 6 naslova časopisa. Iz otkupa Ministarstva kulture je 58 knjiga, a 47 je darovanih.
Fundus sadrži 22 956 knjiga. Smješten je u prostoru od 83 m², od čega je prostor za korisnike 60 m² sa 8 sjedećih mjesta.

Ukupan broj članova je 350, među kojima je 160 gostiju.

U slobodnoj maloj knjižnici na rivi u BookCrossing posudbi razmijenjeno je oko 200 knjiga.

Svojim radnim vremenom od 9-13 i od 20-22 sata, knjižnica se u sezoni prilagođava potrebama ljetnih korisnika koji je rado posjećuju i koriste se njezinim uslugama.

U suradnji sa školskim knjižničarima, profesorima i odgajateljicama, djeca iz osnovne škole i vrtića više puta tijekom godine organizirano su posjećivala knjižnicu, upoznavali se njezinim bogatim fundusom i slušali čitanje priča. U suradnji s njima organiziran je i program u Noći knjige.

Predstavljena je knjiga dr. sc. Ive Šimunovića: Prostorne čarolije.

U suradnji sa Šimom Strikomanom nastavljen je rad na projektu Terra Croatica – Bročko blogo kojim je cilj prikazati 10 000 godina bračke kulturne i bajkovite povijesti.
Snimljene su sljedeće scene:
Juraj Dalmatinac na Braču – u pučiškom kamenolomu i u župnoj crkvi u Gornjem Humcu,
Illyrios Brentos, nimfe i Delamtika – pored Nadsela,
Pruž’ ruku, Bože! – blagoslov ribara, mreža i brodova na Tijelovo u Bolu,
Povaljska listina – u dominikanskom samostanu u Bolu i
Gospa Karmelska – u Nerežišćima.

Za potrebe snimanja posuđeni su kostimi i rekvizita u HNK-u Zagreb, HNK-u Split, HNK-u Osijek, Udruzi obrtnika grada Šibenika i u benediktinskom samostanu Ćokovac na Pašmanu,  pojedini su šivani. Nakit je izrađen prema originalima iz Arheološkog muzeja u Splitu, cipele su također ručno rađene.

U jedanaest snimljenih scena, u ovoj i protekloj godini, sudjelovalo je 270 statista sa cijeloga otoka i 150 suradnika iz raznih hrvatskih mjesta i gradova.

Snimljeni materijal prikazan je bolskoj publici tijekom ljeta uz znanstvena predavanja stručnjaka:
akad. Josip Bratulić: Postanak, važnost i književno-povijesna vrijednost Povaljske listine;
dr.sc. Tvrtko Korbar: Geološka građa otoka Brača kroz prikaz nove osnovne geološke karte;
dr.sc. Jakov Karmelić: Ne doj muoru da hi poguco;
dr.sc. Radoslav Bužančić: Bračka graditeljska baština od rane renesanse do baroka i
Goran Gabrić: Bračko podzemlje.

Na 1. međunarodnoj konferenciji o zelenim i održivim knjižnicama „Let’s Go Green!“, održanoj od 8. do 10. studenog  u Zagrebu u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice,  sudjelovala je i Hrvatska čitaonica. Izlagači i sudionici iz više od 20 zemalja svijeta razmijenili su iskustva i primjere dobre prakse.
Predstavljeni su projekti: Zmajevo selo – predstava i film, Brač: kamen i voda – film i Terra Croatica – Bročko blogo.

Knjižnica je inicirala postavljanje spomen obilježja Franu Radiću. Autor je Frane Šitum, mag. kiparstva, a postavljeno je 2. kolovoza na njegovoj kući uz predstavljanje njegovog života i djela.

Nakon dvije godine intenzivnog rada, pripremljen je za tiskanje zbornik radova o bolskom velikanu duha Franu Radiću kojeg su izdavači Hrvatska čitaonica i Naklada Bošković, a urednici dr. sc. Jakov Karmelić i Jadranka Nejašmić.

Rukopis za knjigu Bolski glazbeni spomenar, autorice Jadranke Nejašmić, nakon dvogodišnjeg rada predan je na dizajnersku i grafičku obradu.

 

Dokumenti:

Bilanca na dan 31. prosinca 2018.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Izvještaj proračuna, proračunski i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

 

Izvješće o radu Hrvatske čitaonice u 2018. god.
Tagged on:     

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *