dr. sc. Jakov Karmelić: Bolski potoci

Na području općine Bol kao i u brojnim vapnenačkim i krškim krajevima ne postoje stalni površinski tokovi, ali postoje četiri značajna bujičina vodotoka. Padine niz Bolsku krunu su prirodni slijev velikog nagiba s kojega površinska voda nakon obilnih kiša teče u bujičnim vodotocima.
Nakon povodnja 1891. godine koji je prouzročio katastrofalne posljedice, odlučeno je napraviti opsežne hidrotehničke radove te su se kamenom obložila korita nastalih bujica sagradile vaške i brane. Predmetnim uređenjem osigurala su se dva bujična toka od daljnjeg ispiranja, erozije i obrušavanja te nesmetano protjecanje vode bez da se ugroze okolni vinogradi i objekti.
Ove godine navršava se 130 godina od rušilačkog povodnja 1891. godine. Jakov Karmelić podsjetit će nas na to doba, posljedice povodnja, uređenje vodotoka kroz noviju bolsku povijest kao i trajne spomene (križ i spomen ploču na zgradi nasuprot Doma kulture) koji nas opominju na opasnosti povodnja i stalnu potrebu održavanja vodotoka.

 

Jakov Karmelić rođeni je Boljanin. Osnovnu školu završio je u Bolu, a potom se školovao u Rijeci gdje je na Pomorskom fakultetu stekao titulu doktora znanosti. Dugi niz godina direktor je pomorske agencije francuskog brodara CMA CGM, predavač na Pomorskom fakultetu te je aktivan u različitim domaćim i međunarodnim udrugama.
U međunarodnoj udruzi nacionalnih udruga pomorskih agenata i brokera (FONASBA), sa sjedištem u Londonu, potpredsjednik je za edukaciju, a u Svjetskoj pomorskoj organizaciji (IMO, organ Ujedinjenih naroda) počasni je ambasador (IMO Goodwill Maritime Ambassador).
Dugi niz godina, tijekom svojih godišnjih odmora, održava u Bolu popularna predavanja na različite teme kulturne baštine u svojem ciklusu pod nazivom Bolske striške.

 

dr. sc. Jakov Karmelić: Bolski potoci