Villa rustica na Zlatnom ratu

Bol je najstarije naselje na obalnom dijelu otoka Brača. O tome svjedoči i rimsko gospodarstvo (villa rustica) na Zlatnom ratu.
Ovo arheološko nalazište je 1979. godine pod imenom
Villa rustica iznad Rata na k. č. 746/1, k. o. Bol,
upisano u Registar kopnene arheološke zone / nalaza Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu pod brojem Z – 4633 i ima pravni status zaštićenog kulturnog dobra. Njegova datacija je 2. st. n. e. – 4. st. n. e.

Danas su ostali sačuvani ostaci njene cisterne za vodu (piscine), pravokutnog oblika (6,35 x 3,10 x 3 m). Zidovi debeli oko 60 cm građeni su manjim pravilno klesanim kamenjem, a u podanku velikim lomljenim blokovima. Unutrašnjost je ožbukana debelim slojem hidraulične žbuke (debljine 3-4 cm) s komadićima smrvljene opeke. Cisterna je bila presvođena bačvastim svodom, od kojega je bio sačuvan potporni luk.

Prilikom probijanja ceste za Murvicu otkriveno je nekoliko rimskih grobova koji su vjerojatno pripadali stanovnicima vile.
U uvali oko Rata i na okolnom terenu pronađeno je više zidova koji su pripadali gospodarskim imanjima smještenima na plodnom tlu ispod gradine Koštilo.

Ostatke ville rustice su vjerojatno oštetila dva velika povodnja koji se spominju 1792. i 1891. godine. Ostaci zidova gospodarskog kompleksa su tadašnjem vlasniku vinograda na tom području poslužila kao materijal za izradu podzida. Nakon rata vinograd je raskrčen i zasađeni su borovi.
Gomila kamenja s ulomcima rimske keramike i ulomkom poklopca kamene posude, koja se nalazila istočno od piscine, uništena je pri gradnji plažnog objekta.

Iz izvješća arheologa Hrvoja Đurašina o arheološkim istraživanjima ovoga lokaliteta u vremenu od 28. listopada do 15. studenog 1987. god. saznajemo da je naručitelj i investitor bilo hotelsko poduzeće Zlatni rat.
„Istraženo je područje oko same piscine u širini od 2 m sa zapadne, sjeverne i južne strane, te u širini od 8 m s istočne strane gdje su pronađeni temelji antičke zgrade (od piscine na istok protežu se 5 m) nepoznate namjene. S južne strane temelja otkriveni su ostaci poda od opeke površine 67x57x40 cm. Sondiranje do 160 cm dubine nije dalo nikakve rezultate. Nalaza je bilo malo, uglavnom su to ulomci posuđa, opeke, oble kamenice, jedan željezni čavao i kosir.“

U isto vrijeme piscina je očišćenja od raslinja i 130 cm nataložene zemlje, kamenja i smeća na podu. Bila je spremna za potrebne konzervatorske zahvate.
Đurašin u izvješću daje precizne smjernice i naputke o hitnim i nužnim konzervatorsko – restauratorskim radovima kao i prijedloge za njezinu namjenu i promidžbu. Međutim, od tada do danas nije učinjeno ništa.

Piscina je godinama potpuno zapuštena. Zidovi su oštećeni, vidljive su rupe, preostale ispune sljubnica su dotrajale, a različito raslinje koje se ukorijenilo na zidovima prijeti njezinom potpunom urušavanju.
Pod je oštećen na nekoliko mjesta, udubljenje za sakupljanje mulja (batisić) je začepljeno. Na njemu je nataloženo kamenje koje je otpalo sa zidova te debeli sloj zemlje i mulja kao i oborinska voda.

Kao takva, govori o našem nemaru za vrijednu kulturnu baštinu.
Njezinim uređenjem trajno bi je sačuvali za buduće generacije i predstavili svijetu kao vrijednu spomeničku baštinu o kojoj se primjereno skrbimo. Ona svjedoči našim stranim gostima da su na otoku duge i bogate povijesti koja je nezaobilazan dio mediteranskog kulturnog kruga, odnosno, svjetske kulturne povijesti.

Na raspisanom Pozivu Ministarstva kulture i medija za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Općina Bol je na inicijativu Općinske knjižnice Hrvatska čitaonica prijavila zahtjev za sufinanciranje programa Kozervatorsko – restauratorski radovi na rimskoj piscini na Zlatnom ratu u Bolu. Vjerujemo da će prepoznati važnost ovog nepokretnog kulturnog dobra i nužnost hitne intervencije u cilju trajne zaštite.

Ne čekajući odluku Ministarstva, komunalno poduzeće Grabov rat, u suradnji s DVD-om Bol, pod nadzorom arheologinje Vanje Kovačić, započelo je radove na čišćenju piscine i pripremi za početak restauratorskih radova. Očišćeni su zidovi od raslinja, s poda je otklonjen debeli sloj mulja i kamenja, a zatim opran pod jakim vodenim pritiskom, izvađeno kamenje složeno je ispred piscine, a koristit će se za zidanje opšavnog zidića, od naslage zemlje oslobođen je dio sjevernog zida, kao i ostaci zgrade koja se naslanjala na istočni zid piscine.

U podu je otkriveno udubljenje sa zaobljenim rubom i s tegulom na dnu.

Gospođa Vanja Kovačić, s velikom radošću prihvatila je biti stručnom suradnicom na cjelokupnom projektu uređenja i zaštite ovog vrijednog kulturnog dobra. Iako u mirovini, ne prestaje raditi na očuvanju baštine, a rad na ovom projektu bez naknade dar je njezinom rodnom Bolu. Vjerujem da ćemo njezin doprinos znati cijeniti.

 

 

 

Villa rustica na Zlatnom ratu