Rimska gozba

RIMSKA GOZBA
rimska piscina na Zlatnom ratu

Glumci:
Dominus: Vinko Marinković Bumba
njegova supruga: Jadranka Nejašmić
njihova služavka: Franka Marinković
arhitekt: Dominik Dolenc
nosači – oslobođeni robovi: Božo Nejašmić, Tonči Cvitanić Bilić, Ivan Cvitović i Ivica Matijević
legionari: Mate Đaković i Petar Teskera
trubač: Rade Šerka
vile vodarice: Tea Simunić, Katarina Martinić, Nives Mošić, Linda Marinković, Rita Nižetić, Romana Baković i Zdravka Koljatić
plesači: Andrea Rogotić i Dino Delić
kupido: Frane Cvitanić

Tehničarka: Irma Eterović
Frizerka: Štefica Ćurin
Šminkerica: Melani Kitić
Dizajnerica stola: Mirej Kale

Gastronomska ponuda: restaurant Zlatni rat, Restoran Zlatni rat, Bistro Biomanija, Fruit Land, Obrt ZIMAT, restaurant „Vusio“.

Hvala svim sponzorima, nadasve:
arheologinji Zrinki Buljević na stručnim savjetima, Dominiku Dolencu na stručnoj pomoći pri izradi scenarija i vođenju programa, Darku Čaleti i Anni Good iz Odese, Ukraina, na darovanim fotografijama, Mirej Kale na uređenju stola, pomoći pri gozbi i posudbi pojasa, Mirjani Bižaca na šivanju kostima za plesačicu, Lei Marinković na donaciji, Radi Šerci na darovanoj svirci, Anti Selaku na montaži glazbe, Tei Simunić na kontaktu s plesačima, Nikolini Šesnić Babić na darovanoj hrapočuši, restaurantu „Vusio“ na darovanom vrhunskom vinu, Mirku Jakšiću na dostavi materijala iz Bola u Postira i kostima iz Postira u Bol, djelatnicima samoposluge „Studenac“ (Uz pjacu) na preuzimanju kostima, Mladenu Tomičiću na dostavi rekvizite iz Dračevice, Zdravki Koljatić na darovanom voću,
na posudbi: osam haljina – Jeleni Stupalo iz TZ-a Solin, haljine – Mariani Pivalica iz TZ-a Split, knjige „Što su jeli stari Splićani“ – Maji Duka, nakita – Mariji Vrca, nakita i ćupova – Ivici Nižetiću, posuda za dekoraciju i serviranje i cipela – Ani Rašperger, posuda za dekoraciju i serviranje i čoje za prekrivanje stolova – hotelu „Elaphusa“, pehara i suknje – Jelici Bezmalinović, kaleža i suknje – Jelici Bezmalinović, odori za legionare – Hrvoju Štambuku, Duji Jakšiću i Marinu Eteroviću, razglasa – Franki Marinković, lire i frulice – Josipu Jakšiću, tacna – Fanici i Vojki Katić, cipela – FD-u „Krejonca“, prijevozu rekvizite i čašćenju glumaca – Tonču Cvitaniću, Vinku Kraljeviću, Matku Koljatiću, Marini Lalić, Dariu Kožulu i Melike Durukan na disperziji letaka i Boži Nejašmiću na svekolikoj pomoći pri organizaciji i izradi rekvezite.

 

 

 

 

 

Rimska gozba