Izvješće o radu za 2021. godinu

Sveukupni prihod Hrvatske čitaonice u 2021. god. iznosi 361.779,22 kn.
od toga je 323.399,22 kn iz proračuna Osnivača, 28.000,00 kn Ministarstva kulture i 10.380,00 kn vlastitih sredstava.
Za nabavu knjižne i neknjižne građe utrošeno je 60.315,00 kn, za tiskanje knjige 30.084,95 kn, a za programsku djelatnost 4.500,00 kn.
Nabavljeno je 537 knjiga i 2 naslova časopisa. Od toga je iz otkupa Ministarstva kulture 9 knjiga (2 knjige nisu upisano u fundus već darovane), 20 je darovanih.
Fundus sadrži 24 385 knjiga. Smješten je u prostoru od 83 m², od čega je prostor za korisnike 60 m² .

Ukupan broj članova je 346, među kojima je 150 gostiju.
U slobodnoj maloj knjižnici na rivi u BookCrossing posudbi razmijenjeno je oko više stotina knjiga.

U suradnji sa školskim knjižničarima, profesorima i odgajateljicama, djeca i mladi iz osnovne, srednje škole i vrtića organizirano su više puta posjećivali knjižnicu. Upoznavali su se s njezinim bogatim fundusom, slušali priče i gledali prezentacije bračke kulturne baštine.

Tijekom porasta broja oboljelih od Covida 19 u Bolu, knjižnica je radila u posebnim uvjetima – razmjena građe vršila se u prizemlju.

U nakladi knjižnice objavljena je luksuzno opremljena, dvojezična knjiga Bolski kamen srićie autora Jadranke Nejašmić i Šime Stikomana. Uz nju je i osamnaestominuti film na DVD-u.
Uprizorena je to legenda autorice o kamenu koji donosi sreću nalazniku na rtu podno najviše gore na svim jadranskim otocima čiji vrh čuva sveti Vid, a podnožje zmaj sa sedam kvrga na jeziku.
Prvi je proizvod dugogodišnjeg projekta Terra Croatica – Bročko blogo.
Autorica je knjigu predstavila u Bolu (više puta), Postirima, Selcima i Supetru.

U suradnji sa Šimom Strikomanom nastavljen je rad na projektu Terra Croatica – Bročko blogo kojim je cilj prikazati 10 000 godina bračke kulturne i mitološke povijesti.
Snimljena je scena Rimsko kupalište na Trišćeniku. Priprema snimanja trajala je godinu dana.
Provedena su istraživanja i ostvareni brojni kontakti s arheolozima.
U suradnji s udrugom To ti je Dračevica, članovima više bračkih DVD-a i planinarskog društva Profunda, u više navrata, organizirana je radna akcija čišćenja tog rimskog lokaliteta.
Neposredno prije snimanja vatrogasci su ulili 50 000 l vode.
Sudjelovalo je 17 glumaca naturšćika iz Dračevice. Kostimi su posebno kreirani i šivani, brojni rekviziti posuđeni su u HNK-u Split i od pojedinaca.
Snimljeni materijal prikazan je u Dračevici.

U sklopu kulturne manifestacije Bolsko lito organizirana su sljedeća predavanja i prezentacije snimljenih scena projekta:

dr. sc. Radoslav Bužančić: Brač u ranom srednjem vijeku i
Jadranka Nejašmić: Terra Croatica – Broško blogo: Rudica i Poganica

Gita Dragićević, prof. i Đani Martinić, akad. kipar: Rendić i(za) drugog kantuna i
Jadranka Nejašmić: Terra Croatica – Broško blogo: Kampanel u Ložišću

dr. sc. Vanja Kovačić: Ranokršćanski spomenici na otoku Braču i
Jadranka Nejašmić: Terra Croatica – Broško blogo: Ranokršćanski mozaici u bazilici Sanctus Petrus i Benediktinka opatija u Povljima

Jadranka Nejašmić: Terra Croatica – Broško blogo: Paloc – Kuća u kući

kao i predavanje
dr. sc. Jakov Karmelić: Bolski potoci.

Nabaljen je novi kompjutor, laptop, potreban za projekcije u dvorištu knjižnice, i laserski printer u boji.

Sa zapadnog zida knjižnice uklonjena je dotrajala drvena obloga i ugrađen knauf, obojani su prozorski okviri i vrata, postojeće stolice obnovljene su novim ekološkim materijalom, izrađene su nove zavjese.

Ravnateljica skrbi o organizaciji nastave Glazbene škole Josipa Hatzea Split Dislociranog odjela Bol. Note se kopiraju u knjižnici, sva arhiva čuva se u knjižnici.

Izvješće o radu za 2021. godinu