100 kamena sreće za 100 godina bolskog turizma

Performance na šetnici od zadnjeg kioska prema Zlatnom ratu

 1. srpnja, 1. i 2. kolovoza, od 18.00 do 20.00 sati
 • platno dugo 60 m, nastalo u međunarodnoj likovnoj radionici, izvješeno na borovima
 • 100 srca za 100 godina bolskog turizma
 • oslikavanje tijela
 • bojanje oblutaka
  Voditeljice radionice:
  Ruža Barbarić Librić, akad. slikarica i Estera Peruzović, akad. slikarica
  Bolske plesne skupine kluba „Montuno“
  Sponzor: Bluesun Hotels & Resorts

Bura, levanat, razapni, stegni, zakucaj, zagropaj, razvuci, povuci, potegni…
kad se s ljubavlju radi sve se može!
Hvala radnicima komunalnog poduzeća Grabov rat: Denisu Karmeliću i Jurici Kusanoviću,
hvala Boži Nejašmiću na postavljanju platna.

100 kamena sreće za 100 godina bolskog turizma