Usmene predaje otoka Brača i Bračke vile

U punom predvorju gotičkog ljetnikovca, u kojem je smještena bolska knjižnica „Hrvatska čitaonica“, Gita Dragičević govorila je o usmenim predajama i pripovijetkama za koje na Braču imamo brojne nazive: priče, fjabe, gočice, gončice, ganke, befice…,
o mitskim predajama:
„Vidite, onol su one stope sv Jurja,
propjo od konja i oni opanak ovako dugaški…“,
legendama: sv. Ivanu Povaljskom i sv. Roku, o Kući u kući – Palocu,
rugalicama: Potezanje Mrduje, Izili teta Mandinu…

Lucija Puljak ispričala je autorsku priču „Jovanin i štringa“, napravljenu prema kompozicijskom konceptu narodne priče s tipiziranim bajkovitim likovima, gdje je u glavnoj ulozi tipična bračka vila, a zapravo štringa.

Jadranka Nejašmić i Šime Strikoman predstavili su snimljeni materijal bračkih vila sa Korita podno Vidove gore, kao treću scenu u fotografskoj mapi „Terra Croatica – Bročko blogo“.

Snimio: Šime Strikoman, h.f.s.

Usmene predaje otoka Brača i Bračke vile
Tagged on: