Povijest knjižnice

Hrvatska čitaonica je osnovana 1897. godine u kući Boljanina Petra Nisetea.
Godine 1914. bolski načelnik Antun Radić inicira izgradnju zgrade Hrvatske čitaonice da bi društvo koje će u joj djelovati bilo ognjištem narodne svijesti, čuvarom narodnog ponosa i bakljonošom prosvjete. U zlom vremenu prostor biva prenamijenjen u ugostiteljski, knjige otuđene, a arhiva uništena.
Prof. Đuro Žuljević obnavlja rad Hrvatske čitaonice 1985. god. i smješta je u utvrđenom ljetnikovcu, jednom od najljepših primjeraka kasnog gotičkog graditeljstva na otoku. Kroz njezine lijepe kamene bifore puca pogled s juga prema Hvaru, a sa sjeverozapada na luku i središte mjesta okrunjeno planinskim vijencem Bolske krune, utvrđenog Koštila i Vidove gore, najvišeg vrha jadranskih otoka.
Od 1999. knjižnica je samostalna ustanova u kulturi. Potpuno je informatizirana, sva građa je strojno obrađena i moguće je samostalno pretraživati. Osim stalnih korisnika ima i veliki broj povremenih, tj. bolskih gostiju kojima, osim knjižničnih, pruža i usluge interneta te obavijesti o svim kulturnim programima na otoku.

Knjižnica je nositelj kulturnog razvoja, nakladnik, organizator ili suorganizator mnogih kulturnih projekata i događanja u Bolu kao i producent više dokumentarnih filmova.