Zavičajna zbirka

Bogata zavičajna zbirka sadrži knjige, separate, monografije, kataloge, spise, zbornike i drugih djela koja su na bilo koji način vezana za Brač (autorom, temom i sl.).

Tu su prva izdanja Nazora, svih bračkih pjesnika (Stjepana Pulišelića, Mate Ostojića, Ivana Ivaniševića, Drage Štambuka, Neve Kežić, Zlatana Jakšića),  svi Brački zbornici, djela bračkih povjesničara (Ciccarellia, Prodića, Jutronića, Šimunovića), monografije bračkih  umjetnika (Rendić, Trebotić, Ostoja, Eterović , Dešković, Mijić, Bonacci, Job), te brojni drugi naslovi i autori.
Najstarija knjiga u zavičajnoj zbirci je Per Li Reverendi Sacerdoti Secolari abitanti negli Eremi di Valdespina, e Blazza nell’ Isola della Brazza Diocesi di Lesina (Za velemožnu gospodu svjetovne svečenike nastanjene u pustinjama Dračeva luka i Blaca na otoku Braču Hvarske biskupije), Venecija, 1785.

Edicija brački zbornik broji do danas 23 naslova. Od prvog broja  izdanog 1940. do posljednjeg  izdanog 2008. Osnivač i glavni urednik Bračkog zbornika  bio je Andre Jutronić od 1940.-1977. (od 1.- 12. broja). Nakon njegove smrti glavni urednik je Ive Marinković,  (12-18), zatim Ivo Šimunović (19-23).
Brojevi 1., 2., i 3. izdani su u zborničkom obliku da bi slijedeći brojevi bili tematski :

 1. Brački zbornik, br.1 – gl.urednik A.Jutronić, Split,1940.
 2. Brački zbornik, br. 2 – gl.urednik A.Jutronić, Split,1954.
 3. Brački zbornik, br. 3- gl.urednik  A.Jutronić, Split,1957.
 4. Kulturni spomenici otoka Brača , A. Jutronić, D.Vrsalović, D.Domančić, K. Prijatelj, gl. urednik  Andre Jutronić, Supetar, 1960.
 5. Brač, fotomonografija , Aleksandar Kukec, Supetar, 1967.
 6. Povijest otoka Brača , Dasen Vrsalović , Supetar, 1967.
 7. Srednjovjekovni statut bračke komune, Antun Cvitanić, Supetar, 1968.
 8. Ivan Rendić – život i djelo , Duško Kečkemet, Supetar, 1969.
 9. Bibliografija otoka Brača, Andre Jutronić, Supetar, 1969.
 10. Toponimija otoka Brača, Petar Šimunović, Supetar, 1972.
 11. Folklor otoka Brača, grupa autora, Supetar, 1975.
 12. Branislav Dešković, Duško Kečkemet, Supetar, 1977.
 13. Iseljenici otoka Brača, K. Derado i I. Čizmić , Supetar, 1982.
 14. Prirodne osnove otoka Brača, grupa autora, Supetar, 1984.
 15. Obljetnica Povaljske listine i praga 1184.-1994. , grupa autora, Supetar,1994.
 16. Zadrugarstvo otoka Brača, Ive Marinković, Supetar, 1994.
 17. Brač i njegovo pomorstvo, Jugoslav Gospodnetić, Supetar, 1995.
 18. Bračke književne slike, J. Mihojević, Supetar, 1995.
 19. Brački zbornik, br. 19, grupa autora, gl. urednik Ivo Šimunović, Supetar, 1997.
 20. Brački zbornik, br. 20, grupa autora , Supetar, 1997.
 21. Arheološka baština otoka Brača, Supetar, 2004.
 22. Brački zbornik, br. 22, 75.obljetnica života Petra Šimunovića, grupa autora, Supetar, 2007.
 23. Brački zbornik, br. 23, Ivo Šimunović: Ive Marinković Mijarić, Supetar, 2008.
 24. Duško Kečkemet i Brač, br. 24, grupa autora, Supetar, 2018.

Od 1996. pokrenuta je posebna Biblioteka Bračkog zbornika i objavljene su do sada: Duško Kečkemet: Brač-vodič kroz povijest i kulturnu baštinu, Brački zbornik doo, Supetar,1998.
Joško Rošin i grupa autora: Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik d.o.o., Milna,1998.
Duško Kečkemet: Bračke bunje, Brački zbornik d.o.o., Supetar, 2000.

Likovne monografije:
Mario Lenković: Samouki kipari otoka Brača, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol ,1992.
Ive Marinković: Samostani otoka Brača, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, 1993.
Duško Kečkemet: Silvije Čiko Bonacci, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, 1987.
Grgo Gamulin: Ignjat Job,Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, Supetar 1993.
Grgo Gamulin: Frano Šimunović, Galerija umjetnina „Branko Dešković“, Bol, 1988.

Monografija o Braču koje su izdane u zadnjih par godina.

Petar Šimunović: Brač: vodič po otoku, fotografija Andrija Carli, Golden marketing, 1997.(hrvatski, engleski, njemački)
Đuro Žuljević: Dišienj za kvodar muoga škoja, Split, Slobodna Dalmacija,1996.
Grupa autora: Kamen: Brač: Jadrankamen, gl. urednik Stanko Vrandečić, fotogafija Pero Dragičević, Jadrankamen, Pučišća 2002.
Aleksandar Kukec: Brač: sjećanja za budućnost; Naklada Bošković, Split, 2004.
Joško Belamarić: Otok Brač, turistička monografija, fotografija Andrija Carli, Turistička naklada, Zagreb, 2005.
Joško Kovačić: Župa Supetar na Braču, Supetar, 2004.

Knjige o bračkoj kuhinji i bračkim običajima:
Vanja Vodanović Kukec: Iz pjata i žmula : korijeni bračke kuhinje, Golden Marketing, Zagreb, 1997.
Vanja Vodanović Kukec: Brački testament, Zagreb, 2002.
Mercedes Marinković: Nonina Kredenca, Bol

Knjige o pustinjačkim samostanima i životu pustinjaka:
Juraj Batelja: Svećenička pustinja Blaca, Biskupija hvarsko-bračko-viška, Zagreb, 1992.
Juraj Batelja: Apokalipsa u Zmajevoj špilji, Zagreb, 2000.
Cambi-Kusch-Mužić: Mjesec u Hrvata i Zmajeva pećina, Naklada Bošković, Split, 2003.

Knjige o poznatom bračkom humoru:
Joze& Frone: Antologija Bračkog humora , Graf form, Split, 2004.

Iseljenička zbirka: pisci  iseljenici, prijevodi iseljeničke literature, prijevodi naših iseljenika…

Zbirka starih razglednica i oko 10 000 fotografija tematski i kronološki složenih u albume.