Katalog knjiga

Općinska knjižnica Hrvatska čitaonica Bol osnovana je 1985. godine. Započela je s fondom od 1 000 knjiga, a danas raspolaže s 21 000 knjiga.

Posebno mjesto zauzima zbirka knjiga, separata, monografija, kataloga, spisa, zbornika i drugih djela koja su na bilo koji način vezana za Brač okupljena pod zajedničkim nazivom Zavičajna zbirka, koja broji preko 500 naslova.

Našu cjelokupnu građu možete pretraživati pomoću niže navedene forme ili na stranicama METELwin-a.