Radno vrijeme

Radno vrijeme Općinske knjižnice Hrvatska čitaonica 

od ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00 sati, stanka od 10.15 do 11.00 sati,
subotom od 10.00 do 12.00 sati.

Knjige možete naručite prethodno telefonom na broj:  635 434 ili 098 1811 220
ili na mail: hrvatska-citaonica-bol@st.htnet.hr

Online katalog dostupan je na stranici knjižnice www.hrvatslka-citaonica-bol.hr u rubrici E-usluge.

Radujem se vašem dolasku!

Ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno osiromašiti svoj život. (I. Andrić)

Jedina stvar koju sa sigurnošću moraš znati je: lokacija knjižnice.  (Albert Einstein)