Radno vrijeme

Hrvatska čitaonica, na žalost, privremeno ne radi s korisnicima zbog prevencije širenja Corona virusa u Bolu i u cijeloj Hrvatskoj.
Ako trebate uslugu, tijekom radnoga vremena od 8.00 do 14.00 sati, nazovite broj 635 434 ili 098 1811 220.

Hvala vam na razumijevanju!

Upite možete poslati i na mail: hrvatska-citaonica-bol@st.htnet.hr
Katalog knjižnice dostupan je na web stranici: hrvatska-citaonica-bol.hr u rubrici E-usluge.

 

Ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno osiromašiti svoj život. (Ivo Andrić )