Lino Ursić: Sakralna baština otoka Brača

Sakralna baština otoka Brača kulturno – turistički je vodič čiji su urednici Vedran Barbarić i Lino Ursić. U vodiču je pobrojano 116 sakralnih objekata na otoku Braču raspoređenih kao kulturni itinerari na: ranokršćanske crkve, srednjovjekovne crkve, crkve na mjestima predršćanskih kultova, župne crkve te samostani i eremitaže. Projekt je predstavio bolskoj publici Lino Ursić, voditelj projekta arheološkog (kulturnog) turizma čiji nositelj je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, 19. kolovoza 2019. god.u dvorištu knjižnice.

Ravnateljica knjižnice Jadranka Nejašmić predstavila je snimljeni materijal o Gospi Karmelskoj u Nerežišćima, koji je dio preojekta „Terra Croatica – Bročko blogo“ te dosad snimljene scene u sakralnim objektima.

Sakralna baština Brača omogućava nam uvid u gotovo sve slojeve povijesti otoka. Pročavajući je, saznajemo o ostvarenjima visoke umjetničke vrijednosti, ali i o trudu i ustrajnosti njegovih stanovnika kroz povijest…

… Dalmacija je simbioza, most, susret, sukob i dodir istoka i zapada.

Lino Ursić diplomirao je 1999. god.na Ekonomskom fakultetu u Splitu na katedri: Management, smjer: Upravljanje marketingom.
Na istom fakultetu polaže 2005. za službenog turističkog vodiča za francusko govorno područje u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiju, a 2012. završava poslijediplomski specijalistički studij Poslovne ekonomije. Naslov završnog rada je Marketinški pristup turističkoj valorizaciji rimskog povijesnog naslijeđa zagorskog dijela Splitsko-dalmatinske županije.

Voditelj je i sudionik brojnih projekata:
CLUB ADVENTURE, Paris, osmišljavanje i provedba programa Randonnée na otoku Hvaru, 2003.
Osmišljavanje i izrada tematskog – povijesnog itinerara NAPOLEON U DALMACIJI za francusko turističko tržište, 2006.
Priprema tematskog itinerara STOPAMA RIMSKIH LEGIJA sa ciljem turističke valorizacije cjelokupne spomeničke baštine Rimske Dalmacije na prostoru Srednje Dalmacije.
Suradnik je Instituta za turizam u Zagrebu na izradi pilot projekta: INTERPRETACIJA ANTIČKIH CESTA DALMATINSKOG ZALEĐA (2011 – 2012.)
Idejni je začetnik i član Organizacijskog odbora I. stručnog skupa o arheološkom turizmu u Republici Hrvatskoj: TURIZAM – STOPAMA ARHEOLOGIJE.
Suradnik je Povijesne postrojbe Kliški uskoci na projektima oživljene povijesti (2013 – …)

Voditelj je projekata arheološkog (kulturnog) turizma čiji nositelj je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije:
RIMSKE CESTOVNE KOMUNIKACIJE SREDNJE DALMACIJE (2014 – …),
SAKRALNA BAŠTINA OTOKA BRAČA (2015.) i
TEMATSKE STAZE SPLITSKO-DALMATINSKE (2017. – …)

Suradnik je na projektu Rimski vojni logor Tilurium (Gardun, Trilj) (2017 – …).
Suautor je izložbe CESTE KOJE CARSTVO ZNAČE II. u sklopu projekta arheološkog turizma Rimske cestovne komunikacije Srednje Dalmacije (Zagreb 2018.)
i izložbe SAKRALNA BAŠTINA OTOKA BRAČA (Zagreb 2019.)

Vanjski je suradnik – predavač na Tečaju za turističke vodiče pri Ekonomskom fakultetu u Splitu na kolegiju Kulturno – povijesna baština Hrvatske.
Savjetnik je za turizam u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Dobitnik je Povelje za uspješnu suradnju s Ekonomskim fakultetom u Splitu. (prosinac 2013.)

 

 

 

Izložba Sakralna baština otoka Brača u Etnografskom muzeju u Zagrebu

 

Ranokršćanska bazilika Sv. Ivana Krstitelja u Povljima

 

Dominikasnki samostan u Bolu, u 12. st. Palatio Episcopatus

 

Ranokršćanska crkva sv. Lovre u Lovrečini

 

Zmajeva špilja

 

Pustinjački samostan Dračeva luka

 

Samostan picokara Dutić

 

Crkva Sv. Jurja u Straževniku

 

Crkva sv. Jurja na Jurjevu brdu blizu Nerežišća

 

Crkva sv. Nikole u Gornjemu Humcu

 

Crkva Gospe Karmelske u Nerežišćima

 

Lino Ursić: Sakralna baština otoka Brača

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *